Skip to content

Dementia

Reading Well Books on Prescription for dementia recommends books you might find helpful if you have dementia, are caring for someone with dementia or would like to find out more about the condition.

The books provide information and advice, support for living well, advice for relatives and carers, and personal stories. They are endorsed by health professionals and can all be found in the local library.

Selected titles are also available to borrow as e-books and audiobooks. Visit your local library website to find out how to join the library and access books electronically.

Browse the books on the list below or download a full overview of the titles here.

The Welsh Government are supporting us to roll out Reading Well in all 22 library authorities in Wales. We are working with the Welsh Books Council to make titles on the list available in Welsh language for the first time.

Mae Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia yn argymell llyfrau a allai fod o gymorth i chi os oes gennych ddementia, os ydych yn gofalu am rywun sydd â dementia neu os ydych am wybod mwy am y cyflwr.

Mae’r llyfrau yn darparu gwybodaeth a chyngor, cefnogaeth i fyw’n well, cyngor ar gyfer perthnasau a gofalwyr, a hanesion personol. Maent wedi eu cymeradwyo gan weithwyr iechyd proffesiynol ac maent ar gael yn eich llyfrgell leol.

Mae Llywodraeth Cymru yn ein cefnogi i gyflwyno Darllen yn Well ym mhob un o’r 22 awdurdod llyfrgell yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru i wneud yn siŵr bod teitlau ar y rhestr ar gael yn y Gymraeg am y tro cyntaf erioed.


Information and advice


Living well with dementia


Support for relatives and carers


Personal stories


Gwybodaeth a chyngor


Byw yn dda gyda dementia


Cefnogaeth i berthnasau a gofalwyr


Straeon personol

Urgent help