Reading Well

Reading Well Books on Prescription helps you to understand and manage your health and wellbeing using self-help reading.

The books are chosen by health experts and people living with the conditions covered. People can be recommended a title by a health professional, or they can visit their local library and take a book out for free.

Llyfrau ar Bresgripsiwn

Mae Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn yn eich helpu i ddeall a rheoli eich iechyd a’ch lles trwy ddefnyddio darllen hunangymorth.

Cafodd y llyfrau eu dewis gan arbenigwyr iechyd a phobl sy’n byw gyda’r cyflyrau sy’n cael eu trafod. Gall gweithwyr iechyd proffesiynol argymell teitl i rywun, neu gall pobl ymweld â’u llyfrgell leol a benthyg llyfr am ddim.