Skip to content

Rhannu Straeon am Ddementia - Profiadau Gofalu

Lucy Whitman, Sioned Lleinau

Tri deg o ofalwyr o wahanol gefndiroedd ac mewn amgylchiadau gwahanol yn rhannu eu profiadau o ofalu am riant, am gymar neu am ffrind sydd â dementia. Maen nhw’n siarad o’r galon am eu cariad a’u colled.

9781784617486

I've read this
Urgent help