Skip to content

Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi The Reading Agency i ddarparu Darllen yn Well ym mhob un o’r 22 awdurdod llyfrgell yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi The Reading Agency i ddarparu Darllen yn Well ym mhob un o’r 22 awdurdod llyfrgell yng Nghymru.

Darllen yn Well i blant fydd y trydydd cynllun Darllen yn Well i gael ei ddarparu yng Nghymru yn dilyn ymlaen o gynllun Darllen yn Well ar gyfer dementia yn 2018 a Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn 2019.

Lawrlwythwch y taflenni defnyddwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg o’n banc adnoddau.

Y llyfrau

Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn i blant

Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn i blant yn darparu darllen defnyddiol i gefnogi iechyd meddwl a lles plant. Mae’r llyfrau’n darparu gwybodaeth, straeon a chyngor gyda sicrwydd ansawdd. Mae llyfrau wedi cael eu dewis a’u hargymell gan weithwyr iechyd proffesiynol blaenllaw a’u cynhyrchu ar y cyd gyda phlant a theuluoedd

Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl

Mae Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn darparu gwybodaeth a chymorth defnyddiol ar gyfer rheoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin, neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd. Mae rhai llyfrau hefyd yn cynnwys straeon personol gan bobl sy’n byw gyda rhywun ag anghenion iechyd meddwl neu’n gofalu amdano.

Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia

Mae’r llyfrau’n darparu gwybodaeth a chyngor i bobl sy’n byw gyda dementia, cefnogaeth i fyw’n well, cyngor i berthnasau a gofalwyr, yn ogystal â ffuglen, cofiannau a llyfrau ffotograffau a ddefnyddir mewn therapi hel atgofion. Fe’u cymeradwyir gan weithwyr iechyd proffesiynol a gellir dod o hyd iddynt yn y llyfrgell leol.

Addasiadau Cymraeg

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru er mwyn sicrhau bod teitlau ar y rhestrau ar gael yn y Gymraeg am y tro cyntaf. I gael gwybodaeth am y teitlau sydd ar gael, ewch i’n tudalennau rhestrau llyfrau dementia ac iechyd meddwl.

Cymryd rhan

  • Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr Darllen yn Well i weithwyr iechyd proffesiynol a llyfrgellwyr er mwyn cael y newyddion diweddaraf
  • Darganfyddwch fwy am y teitlau sydd ar restrau llyfrau Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn a fydd ar gael yng Nghymru: dementia ac iechyd meddwl.
  • Gall llyfrgelloedd sy’n darparu Darllen yn Well yng Nghymru lawrlwytho’r model cyflenwi
  • Cysylltwch gydag unrhyw gwestiynau am Darllen yn Well yng Nghymru

English

Urgent help