Skip to content

Darllen yn Well

Mae Darllen yn Well yn eich cefnogi i ddeall a rheoli eich iechyd a’ch llesiant gan ddefnyddio deunydd darllen cynorthwyol.

Caiff holl lyfrau Darllen yn Well eu hargymell gan arbenigwyr iechyd, yn ogystal â chan bobl sydd â phrofiad bywyd go iawn o’r cyflyrau a’r pynciau sy’n cael eu trafod, a’u perthnasau a’u gofalwyr.

Gallai gweithiwr iechyd proffesiynol argymell teitl i chi, neu gallwch ymweld â’ch llyfrgell leol a dewis llyfr dros eich hun.

Ble gallaf ddod o hyd i’r llyfrau?

Gallwch fenthyg llyfrau o’r casgliadau yn eich llyfrgell leol.

Rhaglen yw Darllen yn Well sy’n cael ei rhannu gyda Libraries Connected yn rhan o’r Cynnig Iechyd Cynhwysol Llyfrgelloedd Cyhoeddus.

Mae’r Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cyllido rhaglen gyffredinol i gyflwyno rhestrau darllen i gefnogi iechyd meddwl i bob gwasanaeth llyfrgell yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyllid i bob awdurdod llyfrgell yng Nghymru ddarparu’r cynllun yn ddwyieithog, yn Gymraeg a Saesneg.

Mae llawer o deitlau Darllen yn Well ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar. Ewch i wefan eich llyfrgell leol i gael gwybod sut i ymuno â’r llyfrgell a chael gafael ar lyfrau’n electronig.

Effaith

Mae 2.6 miliwn o lyfrau Darllen yn Well wedi’u benthyg o lyfrgelloedd ac roedd 91% o’r bobl a atebodd arolwg o’r farn bod eu llyfr o gymorth.

Mae sail dystiolaeth anferth am werth darllen i gefnogi iechyd a llesiant, yn ogystal â gwerth llyfrgelloedd cyhoeddus fel gofod heb stigma sy’n groesawgar ac yn rymusol i bobl sy’n ceisio cefnogaeth.

Partneriaid

Caiff Darllen yn Well ei darparu gan y Reading Agency mewn partneriaeth â Libraries Connected yn rhan o Gynnig Iechyd Cynhwysol Libraries Connected. Caiff ei hariannu gan Gyngor Celfyddydau Arts Council England, yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a Llywodraeth Cymru

Caiff y rhaglen ei chefnogi gan arweinwyr iechyd blaenllaw; gweler rhestr ein partneriaid yma.

Cymorth brys