Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi The Reading Agency i ddarparu Darllen yn Well ym mhob un o’r 22 awdurdod llyfrgell yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi The Reading Agency i ddarparu Darllen yn Well ym mhob un o’r 22 awdurdod llyfrgell yng Nghymru.

Lansiwyd Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia yng Nghymru yn 2018 fel rhan o’r Cynllun Gweithredu Dementia newydd i Gymru. Mae’r llyfrau sydd ar y rhestr bellach ar gael i’w benthyg o lyfrgelloedd yng Nghymru.

Bydd Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn cael ei lansio yng Nghymru ar 26 Mehefin 2019 a bydd llyfrau ar gael i’w benthyg o lyfrgelloedd ar ôl y dyddiad hwn.

Lansiwyd Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl ym mis Mehefin 2019.

Gallwch ddarganfod mwy am Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn yma.

Lawrlwythwch y taflenni defnyddwyr yn y Gymraeg a’r Saesneg o’n banc adnoddau.

Y llyfrau

Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia

Mae’r llyfrau’n darparu gwybodaeth a chyngor i bobl sy’n byw gyda dementia, cefnogaeth i fyw’n well, cyngor i berthnasau a gofalwyr, yn ogystal â ffuglen, cofiannau a llyfrau ffotograffau a ddefnyddir mewn therapi hel atgofion. Fe’u cymeradwyir gan weithwyr iechyd proffesiynol a gellir dod o hyd iddynt yn y llyfrgell leol.

Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl

Mae Darllen yn Well ar gyfer iechyd meddwl yn darparu gwybodaeth a chymorth defnyddiol ar gyfer rheoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin, neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd. Mae rhai llyfrau hefyd yn cynnwys straeon personol gan bobl sy’n byw gyda rhywun ag anghenion iechyd meddwl neu’n gofalu amdano.

Addasiadau Cymraeg

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Llyfrau Cymru er mwyn sicrhau bod teitlau ar y rhestrau ar gael yn y Gymraeg am y tro cyntaf. I gael gwybodaeth am y teitlau sydd ar gael, ewch i’n tudalennau rhestrau llyfrau dementia ac iechyd meddwl.

Cymryd rhan

  • Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr Darllen yn Well i weithwyr iechyd proffesiynol a llyfrgellwyr er mwyn cael y newyddion diweddaraf
  • Darganfyddwch fwy am y teitlau sydd ar restrau llyfrau Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn a fydd ar gael yng Nghymru: dementia ac iechyd meddwl.
  • Gall llyfrgelloedd sy’n darparu Darllen yn Well yng Nghymru lawrlwytho’r model cyflenwi
  • Cysylltwch gydag unrhyw gwestiynau am Darllen yn Well yng Nghymru

English