Skip to content

Ymlaen a'r Gan -Storiau Pobl a Dementia

Graham Stokes

Mae’r seicolegydd clinigol Graham Stokes yn tynnu ar ei atgofion o bobl sydd â dementia y mae wedi cyfarfod â nhw. Trwy gyfrwng 22 o storïau grymus, mae’n ein helpu i ddeall y cyflwr yn well ac i ddeall ymddygiad rhai o’r bobl. Mae’r llyfr hwn i bawb – gweithwyr proffesiynol a gofalwyr o blith y teulu fel ei gilydd – sydd am wybod rhagor am ddementia.

9781784618049

I've read this
Urgent help