Skip to content

Dawnsio gyda Dementia - Fy Mhrofiad o Fyw'n Bositif gyda Dementia

Christine Bryden, Eleanor Reynolds

Cafodd Christine Bryden ddiagnosis o glefyd Alzheimer pan oedd yn 46 oed. Dyma hanes ei phrofiad hi o fyw gyda dementia, drwy archwilio effeithiau problemau’r cof, colli annibyniaeth, anawsterau cyfathrebu a’r blinder o ymdopi รข thasgau syml ei bywyd. Addasiad Cymraeg gan Eleanor Reynolds o Dancing with Dementia.

9781912261819

I've read this
Urgent help