Skip to content

Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia

Alex Bailey, Lydia Jones

Os ydy dementia wedi effeithio arnoch chi, mae’r llyfr hwn i chi. Efallai eich bod yn adnabod rhywun â dementia neu’n gofalu amdanynt, neu efallai eich bod newydd gael diagnosis eich hun. Pwy bynnag ydych chi, mae dryswch yn effeithio ar bobl heblaw am y sawl sydd â’r cyflwr. Mae’r llyfr hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r gefnogaeth i chi ymdopi â dementia.

9781784618063

I've read this
Urgent help