Skip to content

Dementia

Mae cynllun Darllen yn Well ‘Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer dementia’ yn argymell llyfrau a allai fod o gymorth os oes dementia arnoch chi, neu os ydych chi’n gofalu am rywun gyda dementia neu os hoffech ddysgu mwy am y cyflwr.

Mae’r llyfrau’n darparu gwybodaeth a chyngor, cymorth ar gyfer byw yn dda, cyngor i berthnasau a gofalwyr, a storïau personol. Maen nhw wedi’u cymeradwyo gan weithwyr proffesiynol iechyd ac maen nhw i gyd ar gael yn y llyfrgell leol.

Mae teitlau dethol hefyd ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar. Ewch i wefan eich llyfrgell leol i gael gwybod sut i ymuno â’r llyfrgell a chael gafael ar lyfrau’n electronig.


Gwybodaeth a chyngor

Digital resources


Byw yn dda gyda dementia


Cymorth i berthnasau a gofalwyr


Storïau personol


Gwybodaeth a chyngor


Byw yn dda gyda dementia


Cefnogaeth i berthnasau a gofalwyr


Straeon personol

Cymorth brys