Skip to content

Mental health

Reading Well for mental health provides helpful information and support for managing common mental health conditions, or dealing with difficult feelings and experiences. Some books also include personal stories from people who are living with or caring for someone with mental health needs.

The books are available to borrow from your local library. Selected titles are also available to borrow as e-books and audiobooks. Visit your local library website to find out how to join the library and access books electronically.

Browse the books on the list below or download a full overview of the titles here.

Mae Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth ddefnyddiol i reoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd. Mae rhai llyfrau hefyd yn cynnwys hanesion personol gan bobl sy’n byw gyda rhai sydd ag anghenion iechyd meddwl neu’n gofalu amdanynt.

Gallwch lawrlwytho ein taflen defnyddwyr, gweld tabl o’r holl lyfrau neu ddarllen ein trosolwg o’r teitlau sydd ar y rhestr.


Therapies and approaches


Common feelings and experiences


Self-help books to support mental health


Other common conditions


Personal stories


Therapïau a dulliau gweithredu


Teimladau a phrofiadau cyffredin


Llyfrau hunangymorth i gefnogi iechyd meddwl


Amodau cyffredin eraill


Hanesion personol

Urgent help