Reading Well for mental health provides helpful information and support for managing common mental health conditions, or dealing with difficult feelings and experiences. Some books also include personal stories from people who are living with or caring for someone with mental health needs.

Download our user leaflet with the bookliist, a table of all the books or read our overview of the titles.

Find more material via our resources bank.

Mae Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth ddefnyddiol i reoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd. Mae rhai llyfrau hefyd yn cynnwys hanesion personol gan bobl sy’n byw gyda rhai sydd ag anghenion iechyd meddwl neu’n gofalu amdanynt.

Gallwch lawrlwytho ein taflen defnyddwyr, gweld tabl o’r holl lyfrau neu ddarllen ein trosolwg o’r teitlau sydd ar y rhestr.

Mae mwy o ddeunydd ar gael trwy ein banc adnoddau.