Skip to content

Iechyd Meddwl

Mae Darllen yn Well yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth gynorthwyol i reoli cyflyrau iechyd meddwl cyffredin neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd.

Mae rhai llyfrau hefyd yn cynnwys storïau personol gan bobl sy’n byw gyda rhywun neu’n gofalu am rywun ag anghenion iechyd meddwl.

Mae’r llyfrau ar gael i’w benthyg o’ch llyfrgell leol. Mae teitlau dethol hefyd ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar. Ewch i wefan eich llyfrgell leol i gael gwybod sut i ymuno â’r llyfrgell a chael gafael ar lyfrau’n electronig.

Porwch drwy’r llyfrau ar y rhestr isod neu lawrlwythwch drosolwg cyfan o’r teitlau yma.


Therapïau a dulliau gweithredu


Teimladau a phrofiadau cyffredin


Llyfrau hunangymorth i gefnogi iechyd meddwl


Cyflyrau cyffredin eraill


Storïau personol


Therapïau a dulliau gweithredu


Teimladau a phrofiadau cyffredin


Llyfrau hunangymorth i gefnogi iechyd meddwl


Amodau cyffredin eraill


Hanesion personol

Cymorth brys