Skip to content

Ymwybyddiaeth Ofalgar - Canllaw Pen-Tennyn

Ruby Wax, Testun Cyf.

Addasiad Cymraeg o A Mindfulness Guide for the Frazzled gan Ruby Wax. Bum can mlynedd yn ôl, doedd neb yn marw o straen; ni wnaeth ddyfeisio’r cysyniad hwn, ac rydyn ni bellach yn gadael iddo ein rheoli ni. Mae Ruby Wax yn dangos i ni sut i lacio’n gafael er ein lles ein hunain, drwy wneud newidiadau syml sy’n rhoi cyfle i ni anadlu, myfyrio a byw yn y funud.

9781913245115

I've read this
Urgent help