Skip to content

Cyflwyniad i Ymdopi Ag Iselder

Lee Brosan, Brenda Hogan

Iselder yw’r cyflwr iechyd meddwl amlycaf ledled y byd, ac mae’n effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. Ond gellir ei drin yn effeithiol gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT). Mae’r llyfr rhagarweiniol hwn, gan ymarferwyr profiadol, yn egluro beth yw iselder, sut mae’n gwneud i chi deimlo a sut y medrwch ymdopi ag ef. Cyfieithiad Cymraeg.

Mae’r llyfr rhagarweiniol hwn, gan ymarferwyr profiadol, yn egluro beth yw iselder a sut mae’n gwneud i chi deimlo. Bydd yn eich helpu i ddeall eich symptomau ac mae’n ddelfrydol fel strategaeth ymdopi ar y pryd ac fel rhagarweiniad i therapi mwy cyflawn. Byddwch yn dysgu:

• Sut mae iselder yn datblygu a beth sy’n ei gynnal

• Sut i adnabod a herio meddyliau sy’n cynnal eich iselder

• Sgiliau datrys problemau a meddwl yn gytbwys

9781784617646

I've read this
Urgent help