Skip to content

Llawlyfr ar Gyfer Dolur Calon

Cathy Rentzenbrink

Mae dolur calon yn rhan o’r cyflwr dynol – yn ystod ein bywydau, mae pawb ohonom yn dod ar draws tristwch a cholled. Ond beth rydyn ni’n ei ddweud wrth rywun pan fydd y gwaethaf wedi digwydd a sut ydyn ni’n ymdopi pan mae’n digwydd i ni? Cyfieithiad Cymraeg o destun twymgalon a doeth Cathy Rentzenbrink.

Graffeg·9781913134976

I've read this
Urgent help