Skip to content

Bod yn hapus, bod yn ti dy hun: Canllaw i’r arddegau

Penny Alexander, Becky Goddard-Hill, Collins Kids

Canllaw cadarnhaol a chraff sy’n rhoi’r adnoddau i ti fagu hyder, cael gwared ar deimladau negyddol a hybu dy hapusrwydd ym mhob rhan o dy fywyd. Mae cyfnod yr arddegau yn llawn heriau unigryw, ond mae hefyd yn amser perffaith i feithrin dy les meddyliol a dy hapusrwydd di dy hun. Mae llond gwlad o syniadau ynddo, o greu pecyn cymorth i ddelio â gorbryder, i gynllunio detox digidol a myfyrio. Byddi di hefyd yn dysgu am y wyddoniaeth sy’n esbonio pam mae’r rhain yn gweithio. Rho gynnig ar y gweithgareddau ar dy ben dy hun neu gyda theulu a ffrindiau, a gofala am dy hapusrwydd di dy hun!

·9780008367565

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys