Skip to content

Un mewn can mil

Linni Ingemundsen

Aelwyd rhiant sengl gyda thri mab, heb fynegi galar am dad yn agored, ac mae’r prif gymeriad, Sander Dalen, pymtheg oed, yn byw gydag anhwylder tyfu sy’n gwneud iddo deimlo’n ansicr oherwydd ei fod yn fyrrach na bechgyn o’i oed. Stori yw hon am ing tyfu i fyny a dysgu sut i ddechrau deall y byd. Mae’n pori drwy gamsyniadau cymdeithasol am oedolion a phobl ifanc, gan roi sylw i gyfeillgarwch a dysgu pwyso a mesur beth sy’n ymddygiad derbyniol a beth sy’n annerbyniol.

9781474940641

Rwyf wedi darllen hwn

Reader Reviews

Anonymous

12 August 2023

I thought this was a brilliant book it was about friendship kindness and love and most importantly about being different and a reminder to all that being different is the best thing in the world to be !

Anonymous

29 July 2022

The book gives a great insight insist into what it’s like to be “different”. To have a “hidden condition” and live with how that condition impacts our thoughts and feelings. It also gives a great insight into how we forge first impressions and how they influence relationships. A great story about being different and friendships.

Cymorth brys