Skip to content

Gelli di newid y byd!

Margaret Rooke, Kara McHale, Taylor Richardson, Katie Hodgetts @KTclimate

Os wyt ti eisiau llwyddo waeth beth yw dy amgylchiadau a chreu effaith go iawn, mae’n bosib mai’r llyfr hwn yw’r anogaeth orau i ti. Mae’r cyfweliadau yn y llyfr yn ymdrin â hil, rhywioldeb, trais, galar, niwroamrywiaeth, bwlio a holl bynciau mawr eraill bywyd.

·9781785925023

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys