Skip to content

Rhestrau llyfrau Darllen yn Well

Mae Darllen yn Well yn eich helpu i ddeall a rheoli eich iechyd a’ch llesiant gan ddefnyddio deunydd darllen cynorthwyol.

Caiff y llyfrau eu dewis gan arbenigwyr iechyd a phobl sy’n byw gyda’r cyflyrau sy’n cael eu trafod. Gallai gweithiwr iechyd proffesiynol argymell teitl i bobl, neu gallent ymweld â’u llyfrgell leol a dewis llyfr dros eu hunain. Mae teitlau Darllen yn Well ar gael am ddim drwy lyfrgelloedd cyhoeddus.

Mae llawer o deitlau Darllen yn Well ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar. Ewch i wefan eich llyfrgell leol i gael gwybod sut i ymuno â’r llyfrgell a chael gafael ar lyfrau’n electronig.

Digital resources

Cymorth brys