Skip to content

Petai'r Byd i Gyd Yn...

Joseph Coelho, Testun Cyf., Ms. Allison Colpoys

Llyfr lluniau telynegol teimladwy am gariad merch ifanc at ei thaid a sut mae’n ymdopi pan fydd yn marw, wedi’i ysgrifennu gan y bardd a’r dramodydd Joseph Coelho. Mae’r testun pwerus, darluniadol hyfryd hwn sy’n codi calon yn y pen draw, yn ffordd ddelfrydol o gyflwyno’r cysyniad o farwolaeth i blant, yn enwedig plant sydd wedi colli eu nain neu eu taid.

9781913245559

I've read this
Urgent help