Skip to content

Y Bachgen a Gododd Wal o'i Gwmpas

Ali Redford, Testun Cyf., Kara Simpson

Adeiladodd Bachgen wal i gadw ei hun yn ddiogel. Y tu ôl iddo roedd yn teimlo’n gryf ac yn fwy diogel. Yna daeth Rhywun Caredig heibio. Mi wnaeth hi fownsio pêl, canu a phaentio yr ochr arall i’r wal, a dechreuodd Bachgen feddwl tybed a fyddai bywyd ar yr ochr arall yn well wedi’r cyfan. Wedi’i ysgrifennu ar gyfer plant rhwng 4 a 9 oed, mae’r llyfr ysgafn lluniau lliw-llawn hwn yn defnyddio trosiad syml i egluro sut y gall plant sydd wedi cael profiadau poenus neu drawmatig adeiladu rhwystrau rhyngddynt a phobl eraill. Bydd yn helpu plant i archwilio eu teimladau ac annog cyfathrebu.

9781801060240

I've read this
Urgent help