Skip to content

Llyfr Trist Michael Rosen

Michael Rosen, Quentin Blake

Mae Llyfr trist Michael Rosen yn croniclo galar Michael ar farwolaeth ei fab Eddie o lid yr ymennydd yn 19 oed. Yn gyfuniad teimladwy o ddiffuantrwydd a symlrwydd, mae’n cydnabod nad yw tristwch bob amser yn rhywbeth y gellir ei osgoi nac yn rhywbeth rhesymol ac mae’n perffeithio’r grefft o wneud teimladau cymhleth yn glir.

9781913733827

I've read this
Urgent help