Skip to content

Mam Lan a Lawr

Summer Macon

Mae byw gyda Mam ychydig yn debyg i fynd ar daith rholer-coster. Ar adegau, mae hi’n gyffrous ac yn llawn egni, ond ar adegau eraill, mae hi wedi blino ac yn cadw i’w hun. Ond hi yw fy mam bob amser, ac rydym yn rhannu’r daith. I blant sy’n tyfu i fyny dan ofal rhiant sydd â phroblemau iechyd meddwl, gall bywyd fod yn llawn pryder ac ansicrwydd. Gyda gwybodaeth wedi’i gosod yn glir a syml, mae’r stori hon yn ein helpu i ddeall achosion salwch meddwl a sut y gallwn ddysgu byw gyda rhywun sydd â’r cyflwr. Wedi’i greu mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth Wellcome a’i ddatblygu mewn ymgynghoriad agos gyda theuluoedd lle mae rhiant â chyflwr iechyd meddw

9781913733766

I've read this
Urgent help