Skip to content

Jemeima Fychan yn erbyn y bydysawd

Tamsin Winter

Portread cydymdeimladol a gonest iawn o frwydr merch ifanc hynod ddeallus yn erbyn y ffordd mae eraill yn ei gweld hi, a sut mae rhai pobl yn ei thrin a’i barnu oherwydd ei bod hi dros bwysau. Mae wedi’i ysgrifennu yn y person cyntaf, felly rydyn ni wir yn gweld sut mae hi’n teimlo, a sut mae geiriau a gweithredoedd pobl o’i chwmpas yn effeithio arni.

9781474927284

Rwyf wedi darllen hwn

Reader Reviews

Anonymous

03 August 2022

Jemima is girl who looks different to everyone else, but she’s not proud of it. At school she gets bullied, and then gets put into a special club. Can she overcome her fear and complete her dream?

Anonymous

06 June 2023

I really enjoyed this book! I liked how it talked about fat-shaming and how Jemima felt uncomfortable in her body openly but also talked positively about her as well. I enjoyed the storyline and I really like the books by this author!

Cymorth brys