Skip to content

Fy llawlyfr gorbryder

Sue Knowles, Bridie Gallagher, Phoebe McEwen, Emmeline Pidgen

Er mwyn helpu pobl ifanc sy’n byw gyda gorbryder i ddysgu sut i adnabod a rheoli eu symptomau, mae’r canllaw goroesi gorbryder hwn yn dysgu pobl ifanc 10+ oed sut i oresgyn eu pryderon mwyaf. Gyda phenodau ymarferol ar gwsg, straen oherwydd arholiadau, cyfnodau pontio a chwilio am gymorth ychwanegol, mae hwn yn ganllaw i blant ar drothwy’r arddegau, pobl ifanc yn eu harddegau neu bobl ifanc sy’n byw gyda gorbryder.

9781785924408

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys