Skip to content

Alaw Gobaith

Rhian Ivory

Yr haf rhwng Blwyddyn 11 a’r chweched dosbarth. Pan mae Hope yn methu â chael lle mewn coleg drama, a’i ffrindiau’n llwyddo, mae ei chynlluniau’n mynd ar chwâl. Mae’n cael trafferth gyda dicter, galar am ei thad ac ymdeimlad bod ei chorff hi ei hun yn ei herbyn. Mae’n cyfarfod Riley ar y fferi ac mae ei negeseuon testun yn gyfle iddi siarad â rhywun. Ond nid stori am fachgen yn datrys popeth yw hon. Mae’n ymwneud â thrio pethau newydd a bod yn ddigon dewr i ofyn am help.

·9781910080627

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys