Skip to content

Rhywbeth Drwg ar Waith

Dawn Huebner, PhD, Testun, Kara McHale

Llyfr llawn cynghorion i blant sydd efallai’n poeni am ddigwyddiadau yn y newyddion, mae’r canllaw hwn gan yr awdur poblogaidd Dawn Huebner yn cynnig cyngor ar gyfer cael sgyrsiau anodd gyda phlant 6-12 oed am ddigwyddiadau’r byd fel trychinebau naturiol, terfysgaeth a rhyfel. Mae’n mynd i’r afael â chwestiynau cyffredin ac yn cynnig ffyrdd o dawelu ofnau.

9781783903320

I've read this
Urgent help