Skip to content

Elen Benfelen

Jeanne Willis, Eurig Salisbury, Tony Ross

Mae pawb wrth eu bodd â fideos ar-lein doniol Elen Benfelen, ond yn ei hymgais i gael mwy o bobl i hoffi eu fideos, a chael mwy o ddilynwyr, mae hi’n rhoi cynnig ar rywbeth ychydig yn fwy beiddgar: dwyn uwd #chwilboeth, torri cadeiriau #hwyl, a defnyddio gwely rhywun arall #cysgu. Beth fydd Dadi Arth yn ei wneud pan fydd yn gweld hynny ar-lein? Stori rybuddiol ddoniol ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddefnyddwyr y rhyngrwyd o bartneriaeth arobryn Jeanne Willis a Tony Ross, y drydedd yn y gyfres yn dilyn Chicken Clicking a Troll Stinks.

9781913245566

I've read this
Urgent help