Skip to content

Delio a Bwlio

Jane Lacey, Testun, Venitia Dean

Mae’r llyfr hwn yn dysgu darllenwyr sut i ddelio â bwlis a sicrhau nad ydynt yn ildio i bwysau cyfoedion i fwlio eraill. Mae’n cynnwys saith stori gan blant sydd ag ystod o broblemau bwlio o ferch sy’n cael ei gadael allan o bethau gan ei ffrindiau i fachgen sy’n cael ei fwlio am y ffordd y mae’n siarad. Mae’n cynnwys bwlio geiriol a chorfforol. Mae’r straeon yn helpu darllenwyr i ddeall ac i gael empathi gyda’r cymeriadau, tra hefyd yn cynnig cyngor ymarferol y gall darllenwyr ei ddefnyddio yn eu bywydau bob dydd. Mae rhan olaf y llyfr yn cynnwys sgript drama fer ar gyfer actio a thrafod.

9781849675604

I've read this
Urgent help