Skip to content

Gwifrau gwahanol – 30 o bobl niwrowahanol y dylech CHI eu hadnabod

Joe Wells, Tim Stringer

Gan fwrw golwg ar 30 o bobl anhygoel, mae’r straeon rhyfeddol yn y llyfr hwn yn dangos bod y pethau maen nhw wedi eu cyflawni, eu creu a’u hysbrydoli wedi digwydd oherwydd eu bod nhw’n wahanol, nid er gwaethaf hynny. O wleidyddion, ymgyrchwyr a newyddiadurwyr i sêr YouTube, DJs a beirdd, mae’r llyfr hwn yn tynnu sylw at bob math o lwybrau gyrfa cyffrous i ddarllenwyr niwroamrywiol.

9781787758421

Rwyf wedi darllen hwn

Reader Reviews

Anonymous

18 September 2023

A book aimed at teenagers, highlighting the achievements of 30 famous neurodivergent people, along with thought-provoking discussion points for reading groups or classes.

Cymorth brys