Skip to content

Byddi di’n iawn

Julie Stokes

Mae marwolaeth rhiant, brawd neu chwaer neu ffrind yn un o’r profiadau mwyaf trawmatig i blant neu bobl ifanc ac mae’n gallu bod yn anodd gwybod sut i drafod y mater â nhw. Yn y canllaw gonest, cysurlon a chadarnhaol hwn, mae Julie Stokes, seicolegydd clinigol a sylfaenydd yr elusen profedigaeth mewn plentyndod, Winston’s Wish, yn cynnig yr adnoddau i lywio ei darllenwyr drwy’r cyfnod anodd a chythryblus hwn.

·9781526363893

Rwyf wedi darllen hwn

Reader Reviews

Anonymous

15 August 2023

Very practical self help book to find strength when dealing with grief.

Cymorth brys