Skip to content

Arhoswch fymryn eto

Bali Rai

Mae tad Aman wedi mynd, ac mae hi’n teimlo’n unig ac ar goll. Er ei bod hi’n cael trafferth trafod hynny, mae’n ffaith, a dydy o ddim yn dod yn ôl. Pan mae dyn hyfryd o’r enw Gurnam yn symud i fyw ar ei stryd ac yn achub Aman rhag bwlis lleol, mae’n dod yn ffrindiau mawr gydag Aman, ac yn dod i deimlo fel aelod o’i theulu. Ond mae gan Gurnam ei dristwch ei hun. Tristwch llawer mwy nag y gall Aman ddeall, tristwch sy’n rhwygo’i fywyd yn ddarnau. Llyfr arbennig o addas ar gyfer rhai sy’n cael anhawster darllen, darllenwyr amharod neu ddarllenwyr dyslecsig 13+ oed.

·9781781128329

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys