Skip to content

Yn y llyfr

Kwame Alexander

Nofel ar ffurf cerdd, sy’n llifo’n rhydd ac yn rhwydd, ac sy’n swnio fel unrhyw nofel arall. Mae’r bardd a’r awdur Kwame Alexander yn adrodd hanes Nick Hall, bachgen ifanc clyfar a chroyw sy’n caru pêl-droed. Mae byd Nick yn fêl i gyd, nes i’w fam adael ac yna, bob yn dipyn, mae pethau’n dechrau mynd o chwith yn ei fywyd. Mae’n gorfod dysgu byw drwy brofiadau poenus, gan gynnwys ysgariad rhieni, bwlio yn yr ysgol, disgwyliadau afresymol gan ei dad a charu rhywun sydd ddim yn ei garu’n ôl.

·9781783444656

Rwyf wedi darllen hwn

Reader Reviews

Anonymous

18 August 2023

Great read and not what I expected. Written in first person but in series of poems.

Anonymous

12 July 2023

I think the book is fiction because when i read it,it didnt really sound fact .I really liked it it was enjoyable and i recomend for other people

Cymorth brys