Skip to content

Trechu Pryder - Canllaw Plentyn Hyn i Reoli Gorbryder

Dawn Huebner, PhD, Testun, Kara McHale

Mae gan bryder ffordd o dyfu, gan newid o fod yn rhywbeth dibwys i fod yn RHYWBETH MAWR IAWN mewn amrantiad. Mae’r Pryder mawr iawn yma yn gyfrwys, gan ddenu plant i ymddygiadau sy’n cadw’r cylch gorbryder i droi. Mae plant yn aml yn ei chael hi’n anodd ymladd yn ôl yn erbyn Pryder, ond nid mwyach.
Mae Trechu pryder yn dysgu cyfres benodol o sgiliau i blant 9-13 oed a’r oedolion sy’n poeni amdanynt, sy’n ei gwneud hi’n haws wynebu – a goresgyn – pryderon ac ofnau. Cyflwynir technegau clyfar, ymarferol, profedig mewn iaith glir i blant gyda phwyslais ar symud o wybod i wneud, o bryder i hapusrwydd a rhyddid.

9781783903344

I've read this
Urgent help