Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

Stem4 Move Mood

Move Mood is an app developed for teenage mental health charity stem4 by Dr Nihara Krause, Consultant Clinical Psychologist, and uses the evidence-based treatment Behavioural Activation Therapy to help you improve your mood by encouraging you to increase your motivation to carry out a variety of tasks in order to help you move forward, take control and feel positive.
Available on Google Play and AppStore

Ap yw Move Mood a ddatblygwyd gan Dr Nihara Krause, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol ar gyfer stem4. Elusen iechyd meddwl yw hon i bobl ifanc yn eu harddegau. Mae’n defnyddio Therapi Actifadu Ymddygiadol, triniaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth, i’ch helpu i wella’ch hwyliau, a hynny drwy eich annog i gynyddu’ch cymhelliant i gyflawni cyfres o dasgau er mwyn eich helpu i symud ymlaen, cymryd rheolaeth a theimlo’n optimistaidd.
Ar gael ar Google Play ac AppStore

www.movemood.co.uk

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys