Skip to content

Cysur cwiar: Canllaw calonogol i gariad, bywyd ac iechyd meddwl LHDTC+

Alexis Caught

Llyfr grymus a chalonogol sy’n ceisio helpu pobl ifanc cwiar a chwilfrydig i archwilio eu hunaniaeth LHDTC+ a’u dealltwriaeth ohono. Yr awdur yw’r podlediwr Alexis Caught, sydd wedi ennill gwobrau am ei waith. Yn ogystal â phrofiadau personol yr awdur, cawn straeon o lygad y ffynnon gan bobl LHDTC+ nodedig, gan roi i ni hanes cynhwysfawr o’r hyn mae’n ei olygu i dyfu i fyny fel unigolyn cwiar. Gyda phenodau ar gwestiynu, dod allan, ffrindiau a theulu, cariad, rhyw, cywilydd, balchder a chefnogaeth, mae’r llyfr craff, myfyriol a chysurlon hwn yn destun darllen hanfodol ar gyfer unrhyw berson ifanc chwilfrydig yn ei arddegau a’r rheini sy’n dymuno eu cefnogi.

·9781406399226

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys