Skip to content

Glaw Siocled: 100 syniadau creadigol ar gyfer gweithgareddau mewn gofal dementia

Sarah Zoutewelle-Morris

Mae Glaw Siocled ar gyfer y rheini sy’n gweithio mewn gofal preswyl, mewn gofal dydd ac yn y cartref. O’r diwedd, dyma gyfrol i’r rheini sydd ag awch am weithgareddau creadigol i bobl â dementia, ac yn enwedig y rheini â dementia datblygedig.

Mae Chocolate Rain ar gyfer y rheini sy’n gweithio
- mewn gofal preswyl
- mewn gofal dydd, ac
- yn y cartref
sy’n chwilio am ffyrdd creadigol i wella lles pobl sy’n byw â dementia. Mae’n addas i’r rheini sydd heb lawer o brofiad, yn cynnwys aelodau’r teulu, gan fod yr awgrymiadau’n ymarferol ac yn canolbwyntio ar yr hyn y mae’n bosibl ei gyflawni; ac i ymarferwyr drwy gynnig cyfleoedd i gyfathrebu mewn modd mwy dychmygus ac effeithiol. Mae pob syniad wedi’i ddefnyddio’n llwyddiannus mewn amrywiaeth lawn o sefyllfaoedd gofal dementia.

9781912654901

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys