Skip to content

Ymarferion iechyd meddwl a lles i’r arddegau

Paula Nagel, Gary Bainbridge

Canllaw i bobl ifanc yn eu harddegau, yn cyflwyno arferion meddwl iach a strategaethau ymdopi i gadw trefn ar iechyd meddwl mewn arddull ddiddorol a hawdd ei deall. Gan ddefnyddio technegau therapiwtig sydd wedi’u profi, mae darllenwyr yn derbyn yr adnoddau i greu ‘ymarfer’ iechyd meddwl personol er mwyn rhoi hwb i’w gwydnwch a’u lles emosiynol.

·9781785923944

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys