Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

Apart of me

Apart of Me is a game designed to help young people who have lost a parent or close relative, or have someone important in their life with a terminal illness. The game is aimed at young people aged 11+.
Available on Google Play and AppStore

Gêm yw Apart of Me sydd wedi’i chynllunio i helpu pobl ifanc sydd wedi colli rhiant neu berthynas agos, neu y mae rhywun pwysig yn eu bywyd yn dioddef o salwch angheuol. Mae’r gêm wedi’i hanelu at bobl ifanc 11+ oed.
Ar gael ar Google Play ac AppStore

www.apartofme.app

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys