Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

Hwb

Hwb – Young person’s mental health toolkit

Six playlists to signpost young people to a range of online resources to support mental health and wellbeing. The playlists include self-help websites, apps, helplines and more.

bit.ly/YoungPersonsMentalHealthToolkit

Hwb – pecyn cymorth iechyd meddwl pobl ifanc

Chwe rhestr chwarae i gyfeirio pobl ifanc at amrywiaeth o adnoddau ar-lein i gefnogi iechyd meddwl a lles. Mae’r rhestrau chwarae yn cynnwys gwefannau hunangymorth, apiau, llinellau cymorth a mwy.

hwb.gov.wales/repository/resource/e53adf44-76cb-4635-b6c2-62116bb63a9a/cy?sort=recent&strict=1

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys