Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

Mind

Information and advice on mental health for young people aged 11-18. Topics covered include understanding mental health and wellbeing, feelings and experiences, looking after yourself and rights.

www.mind.org.uk/information-support/for-children-and-young-people

Gwybodaeth a chyngor ar iechyd meddwl i bobl ifanc 11–18 oed. Ymhlith y pynciau sy’n cael sylw mae deall iechyd meddwl a lles, teimladau a phrofiadau, gofalu amdanat ti dy hun a hawliau.

www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-a-chefnogaeth

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys