Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

On My Mind

(Anna Freud National Centre for Children and Families)
Information co-produced with young people to empower young people to make informed choices about their mental health and wellbeing. Cover a wide range of topics including LGBTQI+ mental health, self-care, loss and bereavement, social media and supporting others. Content available in Welsh.

(Canolfan genedlaethol plant a theuluoedd Anna Freud)
Gwybodaeth wedi’i chreu ar y cyd â phobl ifanc er mwyn grymuso pobl ifanc i wneud dewisiadau gwybodus am eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae’r pynciau sy’n cael sylw yn eang ac yn cynnwys iechyd meddwl LHDTCRh+, hunan ofal, colled a phrofedigaeth, y cyfryngau cymdeithasol a chefnogi eraill.

www.annafreud.org/on-my-mind

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys