Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

Young Minds

Supports children and young people on their mental health including practical tips and advice from young people, as well as information on getting support. Cover a wide range of topics including conditions, feelings, coping with life and supporting friends. Also provide information for parents and those working with young people.

Cefnogaeth i blant a phobl ifanc gyda’u hiechyd meddwl, gan gynnwys awgrymiadau a chyngor ymarferol gan bobl ifanc, yn ogystal â gwybodaeth am sut i chwilio am cefnogaeth. Mae’r pynciau eang sy’n cael sylw yn cynnwys cyflyrau, teimladau, ymdopi â bywyd a chefnogi ffrindiau. Mae hefyd yn darparu gwybodaeth i rieni a’r rhai hynny sy’n gweithio gyda phobl ifanc.

www.youngminds.org.uk

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys