Skip to content

Resources

Here you’ll find a range of downloadable resources to help you make the most of the Reading Well programme. To purchase print resources, visit our online shop.

Stem4 Clear Fear

Clear Fear is an app developed for teenage mental health charity stem4 by Dr Nihara Krause, Consultant Clinical Psychologist, and used the evidence-based treatment CBT to focus on learning to reduce th physical responses to threat by learning to breathe, relax and be mindful as well as changing thoughts and behaviours and releasing emotions.
Available on Google Play and AppStore

Ap yw Clear Fear a ddatblygwyd gan Dr Nihara Krause, seicolegydd clinigol ymgynghorol, ar gyfer stem4. Elusen iechyd meddwl yw hon i bobl ifanc yn eu harddegau. Mae’n defnyddio CBT, triniaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth, i ddatblygu’r gallu i leddfu ymatebion corfforol i fygythiad drwy ddysgu i anadlu, ymlacio a bod yn ofalgar, yn ogystal â newid meddyliau ac ymddygiadau a rhyddhau emosiynau.
Ar gael ar Google Play ac AppStore

www.clearfear.co.uk

Back to resources
Urgent help