Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

Every Mind Matters (NHS)

Advice and practical tips to help young people look after their mental health and wellbeing. Topics covered include exercise, sleep and how to take care of yourself on social media.

Cyngor ac awgrymiadau ymarferol i helpu pobl ifanc i ofalu am eu hiechyd meddwl a’u lles. Mae’r pynciau sy’n cael sylw yn cynnwys ymarfer corff, cwsg a sut i ofalu am dy hun ar y cyfryngau cymdeithasol.

www.nhs.uk/every-mind-matters/mental-wellbeing-tips/youth-mental-health

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys