Skip to content

Adnoddau

Yma, fe welwch chi ystod o adnoddau y gellir eu lawrlwytho i’ch helpu i wneud y mwyaf o’r rhaglen Darllen yn Well. I brynu adnoddau print, ewch i’n siop ar-lein.

Childline

Information, tips and techniques, ideas and inspiration to help anyone under 19 in the UK feel more in control. Cover a wide range of topics that affect children and young people including bullying, body and body image, feelings, relationships and school, college and work. Content available in Welsh.

Gwybodaeth, awgrymiadau a thechnegau, syniadau ac ysbrydoliaeth i helpu unrhyw un dan 19 oed yn y Deyrnas Unedig i deimlo bod ganddo fwy o reolaeth. Mae’n rhoi sylw i ystod eang o bynciau sy’n effeithio ar blant a phobl ifanc, gan gynnwys bwlio, y corff a delwedd corff, teimladau, perthnasoedd ac ysgol, coleg a gwaith.

www.childline.org.uk

Yn ôl i’r adnoddau
Cymorth brys