Skip to content

Llyfrau sy’n codi Ysbryd

Mae ‘Llyfrau sy’n codi Ysbryd’ Darllen yn Well yn gyfres hyrwyddo genedlaethol sy’n cynnwys teitlau sy’n codi calon, gan gynnwys nofelau, barddoniaeth a deunydd ffeithiol. Mae’r holl lyfrau wedi’u hargymell gan ddarllenwyr a grwpiau darllen.

Mae llawer o’r llyfrau ar gael i’w benthyg am ddim o’ch llyfrgell leol. Mae teitlau dethol hefyd ar gael i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar.

Ewch i wefan eich llyfrgell leol i gael gwybod sut i ymuno â’r llyfrgell a chael gafael ar lyfrau’n electronig.

Cymorth brys