Skip to content

Plant

Mae Darllen yn Well i blant yn darparu gwybodaeth, storïau a chyngor y mae eu hansawdd wedi’i sicrhau i gefnogi iechyd meddwl a llesiant plant.

Mae llyfrau wedi’u dewis gan weithwyr proffesiynol iechyd blaenllaw a’u cydgynhyrchu gyda phlant a theuluoedd.

Mae’r rhestr lyfrau hon wedi’i thargedu at blant yng Nghyfnod Allweddol 2 (7-11 oed), ond mae’n cynnwys teitlau at ystod eang o lefelau darllen i gefnogi darllenwyr llai hyderus, ac i annog plant i ddarllen gyda’u brodyr a’u chwiorydd a’u gofalwyr.

Mae’r llyfrau ar gael i’w benthyg o’ch llyfrgell leol. Mae teitlau dethol ar gael hefyd i’w benthyg fel e-lyfrau a llyfrau llafar.

Ewch i wefan eich llyfrgell leol i gael gwybod sut i ymuno â’r llyfrgell a chael gafael ar lyfrau’n electronig.

Gallwch lawrlwytho ein canllaw i’r casgliad llyfrau a’n taflen rhagnodydd llyfrau i ddefnyddio’r casgliad.


Meddyliau iach


Teimladau


Pryderon


Y byd o’ch cwmpas


Delio ag adegau anodd


Pan fo cyflwr iechyd arnat ti


Meddyliau iach


Pryderon


Teimladau


Y byd o’ch cwmpas


Delio â chyflwr


Delio ag adegau anodd

Cymorth brys