Skip to content

Canllaw Bach Sheldon i Ffobia a Phanig

Kevin Gournay

Mae ffobiâu a phyliau o banig yn difetha bywydau llawer o bobl. Ond mae newid yn bosibl. Gyda’r canllaw bach hwn byddwch yn dysgu sut i oresgyn y gorbryder sydd wrth wraidd y symptomau annifyr hyn, gan ddefnyddio rhaglen hunangymorth effeithiol. Cyfiethiad Cymraeg.

Y Lolfa·9781784617790

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys