Skip to content

Canllaw Bychan ar Gyfer Deall Clefyd Alzheimer a Mathau Eraill o Ddementia

James Warner, Nori Graham, Delyth Roberts

Addasiad o A Pocket Guide to Understanding Alzheimer’s Disease and other Dementias gan Dr James Warner a Dr Nori Graham.

Os ydych chi neu berthynas yn poeni am glefyd Alzheimer neu fathau eraill o ddementia, bydd y canllaw hwn yn eich cynorthwyo i ddeall y cyflyrau. Wedi’i ysgrifennu gan arbenigwyr ar ddementia, mae’r llyfr yn rhoi gwybodaeth glir a chryno ar:

• symptomau
• diagnosis a thriniaeth
• cael cymorth a chefnogaeth
• cyngor i bobl sy’n byw â dementia
• cyngor i ofalwyr

9781912261802

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys