Skip to content

Byw gyda Chi Du

Matthew Johnstone, Ainsley Johnstone, Testun Cyf, Matthew Johnstone

Cyfrol sy’n archwilio sut i gadw trefn ar eich bywyd yn ystod cyfnodau o iselder, h.y. pan mae’r Ci Du gerllaw. Canllaw teimladwy, ystyriol a doniol yw hwn i bobl sy’n cefnogi rhywun sy’n dioddef o iselder, ac mae’n ddilyniant i Roedd Gen i Gi Du. Mae’n cynnwys cyngor ymarferol ar sut i adnabod y symptomau a sut i reoli’r Ci Du.

9781784617837

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys