Skip to content

Cyflwyniad i Ymdopi a Gorbryder

Brenda Hogan, Lee Brosan

Gorbryder yw un o’r cyflyrau iechyd meddwl mwyaf cyffredin ledled y byd, ac mae’n effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. Ond gellir ei drin yn effeithiol gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT). Mae’r llyfr yma’n egluro beth yw gorbryder, a sut mae’n gwneud i chi deimlo pan mae tu hwnt i reolaeth neu’n parhau am gyfnodau hir. Bydd yn eich helpu i ddeall eich symptomau.

Mae’n egluro beth yw gorbryder, a sut mae’n gwneud i chi deimlo pan mae tu hwnt i reolaeth neu’n parhau am gyfnodau hir. Bydd yn eich helpu i ddeall eich symptomau ac mae’n ddelfrydol fel strategaeth ymdopi ar y pryd ac fel rhagarweiniad i therapi mwy cyflawn. Byddwch yn dysgu:

• Sut mae gorbryder yn datblygu

• Pa symptomau corfforol i gadw llygad amdanyn nhw

• Sut i adnabod a herio meddyliau sy’n peri gorbryder i chi

• Dulliau o newid eich ymddygiad er mwyn lleihau’ch teimladau o orbryder

9781784617639

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys