Skip to content

Annwyl Dementia - Y Chwerthin a'r Dagrau

Ian Donaghy, Eleri Huws

Addasiad celfydd o lyfr sy’n crisialu’r rhwystredigaeth a’r heriau a wynebir gan unigolion sydd â demenita, eu teuluoedd a staff gofal. Llyfr y gall plant ei ddarllen a’i ddeall. Llyfr sy’n dangos y gall dementia effeithio ar bob un ohonom, a pha mor bwysig yw dangos empathi. Mae’n cynnwys delweddau trawiadol a phytiau sy’n gymysgedd o’r digrif a’r dwys.

9781845216948

Rwyf wedi darllen hwn
Cymorth brys